Personal tools
You are here: Home Artykuły Czy Jezus kiedykolwiek powiedział, że stworzył świat w sześć dni?

Czy Jezus kiedykolwiek powiedział, że stworzył świat w sześć dni?

Od Redakcji:
Przedstawiamy poniższy tekst znanego kreacjonisty z ostrzeżeniem, że jest on kontrowersyjny w kilku co najmniej punktach. Jeśli mimo tego publikujemy go, to nie dlatego, że chcemy do niego przekonać Czytelników, ani nawet nie dlatego, by wyrazić poglądy Redakcji "Na Początku...", nie mówiąc już o poglądach całego Towarzystwa. Publikujemy go w nadziei, że bez względu na to, czy wszystkie jego tezy zostaną przyjęte, będą mimo tego stanowić materiał inspirujący do własnych przemyśleń. Teksty biblijne podane zostały wg tłumaczenia I wydania Biblii Tysiąclecia.

Pewien porywczy zwolennik starej Ziemi napisał kiedyś, że "(...) dwudziestoczterogodzinne rozumienie dni stworzenia nigdy nie zostało wyraźnie wyrażone przez Jezusa (...)". Czy Jezus nigdzie nie powiedział, że stworzył wszystko w ciągu sześciu zwykłych (w przybliżeniu 24-godzinnych) dni?

Zetknąwszy się z takim pytaniem, większość chrześcijan zwróci się automatycznie do Nowego Testamentu, by przeczytać zapisane tam słowa Jezusa i zobaczyć, czy takie stwierdzenie występuje. Kiedy badamy Nowy Testament, z pewnością znajdujemy wiele interesujących wypowiedzi Jezusa w związku z tą sprawą. Na przykład:

1. "Lecz na początku stworzenia Bóg uczynił mężczyznę i kobietę" (Marka, 10:6), z czego jasno wynika, iż Jezus nauczał o niedawnym stworzeniu, gdyż Adam i Ewa istnieli już "na początku stworzenia", a nie miliardy lat po powstaniu Wszechświata i Ziemi.

2. "Nie mniemajcie jednak, że to Ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy nadzieję pokładacie. Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, uwierzylibyście i mnie. O mnie bowiem on pisał" (Jana 5:45-46). W tym fragmencie Jezus jasno stwierdza, że oczekuje od nas, byśmy wierzyli w to, co Mojżesz napisał. A w Księdze Wyjścia 20:11 Mojżesz stwierdził: "Bo w sześciu dniach uczynił Jahwe niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Jahwe dzień szabatu i uznał go za święty". To jest fundament siedmiodniowego tygodnia — sześciu dni pracy i jednego dnia odpoczynku. Oczywiście, cytat ten mówi o siedmiu dosłownie rozumianych dniach, które mają swoje oparcie w tygodniu stworzenia składającym się z sześciu dosłownych dni pracy i jednego dosłownego dnia odpoczynku.

W Ewangelii Łukasza 13:14, gdy Jezus uzdrowił pewnego człowieka w szabat, zwierzchnik synagogi rzekł: "Jest sześć dni, w które należy pracować. W te więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu". Tutaj dzień szabatu był w oczywisty sposób zwykłym dniem i podobnie sześć dni pracy były zwykłymi dniami. Nauka ta oparta jest na Prawie Mojżeszowym zapisanym w Księdze Wyjścia rozdział 20, gdzie znajdujemy dziesięcioro przykazań — sześciodniowy Tydzień Stworzenia jest tam podstawą dla Czwartego Przykazania.

Ale czy istnieją jakieś fragmenty, które wyraźnie stwierdzają, że Jezus stworzył wszystko w sześć dni?


Jezus Chrystus... Stwórcą wszystkich rzeczy

Uważam, że są. Ostatecznie Jezus jest drugą osobą Bóstwa i zawsze istniał. List do Kolosan rozdział 1 jasno stwierdza, że Jezus Chrystus, Syn Boży, był tym, kto stworzył wszystkie rzeczy: "bo w Nim zostało wszystko stworzone; i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie" (Kol. 1:16-17).

Pismo Święte mówi nam też, jak Jezus stwarzał: "Przez słowo Pana powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego. (...) Bo sam powiedział, a wszystko powstało; On sam nakazał, a zaczęły istnieć" (Psalm 33:6,9).

Wiemy, że Jezusa nazwano "Słowem": "Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. (...) Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało" (Jana 1:1).

Tak więc Jezus, który jest Słowem, stworzył powołując wszystko do istnienia. A teraz zwróćmy uwagę na Księgę Wyjścia 20:1: "Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa...". Ponieważ Jezus był Słowem, musi to być odwołanie się do Chrystusa, który przed wcieleniem przemawiał do Mojżesza. Jak wiemy, istnieje wiele pojawień się Chrystusa w Starym Testamencie zwanych "teofaniami".

Ew. Jana 1:18 stwierdza: "Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, bytujący w łonie Ojca, [o Nim] pouczył". Nie ma wątpliwości, że za kilkoma rzadkimi wyjątkami Chrystus sprzed wcielenia przemawiał do Adama, Noego, patriarchów, Mojżesza itd.


"Bo w sześciu dniach..."

Otóż, kiedy Stwórca Bóg powiedział, jak to zapisano w Księdze Wyjścia 20:1, to co On czyli Jezus powiedział? Czytając, znajdziemy takie twierdzenie: "Bo w sześciu dniach uczynił Jahwe niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął". Tak, Jezus wyraźnie powiedział, że stwarzał w ciągu sześciu dni.

Znajdujemy nie tylko to, bowiem ten, który wypowiedział słowa "w sześciu dniach", napisał je także dla Mojżesza: "dał mi Jahwe dwie kamienne tablice pisane palcem Bożym" (Powt. Pr. 9:10).

Jezus wyraźnie powiedział, że stworzył wszystko w ciągu sześciu dni, a nawet zrobił coś, czego nie robił w odniesieniu do większości Pisma Świętego — napisał to sam.

Czy może coś mieć większy autorytet?

Ken  Ham

Przypisy

Źródło: Na Początku... listopad-grudzień 2001, nr 11-12A (148-149), s. 359-362. (Ken Ham, Did Jesus Ever Say that He Created in Six Days? [PDF, 316 kb], Answers. Prayers News Oct.-Dec. 2001, s. 1-2. Z jęz. ang. tłum. Mieczysław Pajewski)

Document Actions
« February 2020 »
February
MoTuWeThFrSaSu
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829