Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Aktualności
Zaloguj


Zapomniałeś hasła?
 

Aktualności

News Item Siatkówka oka kręgowców – kolejna bajeczka darwinistów
Zauważyłeś, że od jakiegoś czasu konstrukcja siatkówki oka kręgowców - kiedyś sztandarowy przykład “kiepskiego projektu” w przyrodzie – jakoś nie pojawia się już w darwinistycznej propagandzie? Tak, zgadłeś – ten znany symbol rzekomego kiepskiego projektu okazał się być kolejną ewolucjonistyczną bajeczką. Cichy pogrzeb tego mitu odbył się dwa lata temu. Raczej nie przeczytasz o tym w literaturze popularnonaukowej głównego nurtu (jeśli już to drobnym druczkiem). Wspomożemy jednak darwinistów w trudzie informowania o tym przykrym dla nich fakcie.
News Item Big Bang białek
Zapis kopalny odzwierciedla zagadkowy wzorzec pojawiania się organizmów: relatywnie nagłe pojawianie się w nim zróżnicowanych form przplatane długimi okresami stazy, czyli „ciszy”, gdzie poszczególne grupy trwają prawie niezmienione w swojej morfologicznej formie. Bardzo mało przypomina to opowieści darwinistów o stopniowej, kumulutawnej ewolucji. Tak mało, że niektórzy darwiniści porzucili w ogóle ideę stopniowej ewolucji na rzecz innych koncepcji, jak evo-devo, czyli współczesna odmiana starego, dobrego saltacjonizmu, gdzie zmiany następują szybko i radykalnie. Teraz także biochemia potwierdza, że na poziomie molekularnytm powstawanie makromolekuł również miało eksplozywny wzorzec, mało przypominający ewolucję.
News Item Humpty Dumpty spadał
 
News Item Tania ewolucyjna wyobraźnia
W lutym br. dwóch francuskich naukowców opublikowało artykuł spekulujący o pochodzeniu topoizomerazów – enzymów przetwarzających łańcuch DNA. Jest on doskonałym przykładem legendarnej zdolności darwinistów do snucia „takich sobie bajeczek”.
News Item Fałszywe przewidywania ewolucjonizmu (cz. 2)
Eukarioty wyewoluowały z prokariotów.
News Item Geny groźnych bakterii grają niewłaściwą melodię
 
News Item Fałszywe przewidywania ewolucjonizmu (cz. 1)
Od początku lutego w kościele pod wezwaniem Świętego Karola (Darwina) trwa uroczyste nabożeństwo dziękczynno-wielbiące jako wyraz wdzięczności za posługę życia założyciela i dziedzictwo wiary, jakie zostawił potomnym. W 1859 r. Karol Darwin zaprezentował swoją teorię ewolucji. Przez następne 150 lat nasza biologiczna wiedza rozszerzyła się w ogromnym zakresie, mamy więc olbrzymi materiał porównawczy, by zestawić to, co odkryła nauka z przewidywaniami darwinizmu. Nie jest bynajmniej szokujące stwierdzenie, że wiele przewidywań darwinizmu zostało sfalsyfikowanych, włączając w to fundamentalne dla tej teorii oczekiwania. Co więcej, nie jest specjalnie kontrowersyjne nawet dla wielu darwinistów przyznanie, że wiele ich przewidywań zostało przez nowe odkrycia sfalsyfikowanych. Mniejsza zgoda panuje w temacie jak interpretować te falsyfikacje.
News Item Ewolucjonizm dla naiwnych
Organizmy są konserwatystami. Nie obserwujemy płynych ewolucyjnych przejść pomiędzy taksonami, zmiany adaptacyjne w obrębie gatunków są ograniczone i zachodzą – jak na ewolucyjny rozkład jazdy – bardzo szybko, a i one zorganizowane są zawsze wokół podstawowego morfologicznego wzorca organizmu. Przykładowo wyhodowano wiele ras i odmian psów, ale wszystkie one wyraźnie różnią się od ras kotów. Empiryczne świadectwo jednoznacznie dowodzi, że biologiczna zmienność jest ograniczona. Darwiniści przerzucili się więc na symulacje komputerowe, które jakoby dostarczają kolejne „niezaprzeczalne” (ileż razy słyszeliśmy to już w przeszłości?) świadectwo ewolucji. Niezaprzeczalnych świadectw ewolucji nigdy nie za wiele, problem w tym, że już krótka analiza tych symulacji pokazuje, owszem, ale żenujący poziom argumentacji darwinistów.
News Item "Makroewolucja" w działaniu
Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma - mogą westchnąć darwiniści, przytaczając przykład utraty oryginalnych struktur i funkcji jako doskonałe "dowody" makroewolucji.
News Item Brytyjczycy wolą projekt niż Darwina
Niedawny sondaż przeprowadzony w Wielkiej Brytanii ukazuje zaskakujący poziom sceptycyzmu wobec darwinowskiej teorii ewolucji. Okazuje się, że 51% Brytyjczyków nie wierzy, by teoria ta wyjaśniała złożoność życia. Co więcej, większość rodaków Darwina uważa, by w pełni wyjaśnić tę złożoność, inteligentny projekt musi wejść na scenę.
News Item Medycyna w oparciu o projekt
Jak dowodzi artykuł z fachowego medycznego czasopisma, w biologii nic nie ma sensu poza projektem.
News Item Drzewo ewolucyjne ścięte!
Panie i Panowie, to już oficjalne: wielkie uniwersalne drzewo filogenetyczne, drzewo definiujące pokrewieństwa wszystkich organizmów, idzie na podpałkę. Zwaliło się łamane sprzecznościami i niekonsekwencjami, ścięte bezwzględną piłą negatywnej argumentacji. I pomyśleć, że wmawiano nam, że jego istnienie jest dowiedzione równie dobrze, jak teoria grawitacji. Ogłoszenia tej nowiny podjął się "New Scientist".
News Item Czego nie wiedzą geny (cz. 2)
W pierwszej części mowa była o degradowaniu statusu genów jako jedynej jednostki dziedziczności. [1] W drugiej zajmiemy się opowieścią "czego nie wiedzą geny", opowieścią snutą przez „evo-devo”.
News Item Eksplozja kambryjska bardziej wybuchowa
Eksplozja kambryjska, lub biologiczny Big Bang, to określenie nagłego - w skali geologicznej – pojawienia się w zapisie kopalnym całej gamy nowych strukturalnych planów budowy ciała tkankowców, czyli zwierząt. Wśród ewolucjonistów istnieją dwie wzajemnie sprzeczne interpretacje tego zjawiska: jedni twierdzą, że eksplozja kambryjska to iluzja wynikła z nagłej zmiany sposobu zachowania skamielin, drudzy, że eksplozja kambryjska to realne wydarzenie w historii życia, a nie tylko artefakt kopalnego zapisu. Niedawny artykuł opublikowany w „Current Biology” wzmacnia tę drugą interpretację.
News Item Ścinanie ewolucyjnego drzewa (cz. 2)
W pierwszej części mowa była o porównywaniu molekularnych sekwencji mających pomóc ustalić wspólnotę pochodzenia “u pnia” drzewa filogenetycznego, czyli w okolicach ostatniego uniwersalnego przodka wszystkich form żywych. Próby te – jak dotąd – skończyły się spektakularną klapą, klapą tak wyraźną, że nawet darwiniści przebąkują, że opisywanie historii życia jako rozgałęziającego się ewolucyjnego drzewa nie jest właściwym ujęciem. A jak sprawa wygląda “wyżej”, na poziomie “korony” owego filogenetycznego drzewa? Otóż nie lepiej.
News Item Uczyć kreacjonizmu w szkołach? No problem
Dobra nowina z ojczyzny Darwina: Prawie jedna trzecia brytyjskich nauczycieli nauk przyrodniczych nie ma nic przeciwko uczeniu kreacjonizmu, jako naukowej alternatywy dla ewolucji.
News Item Naukowe przełomy roku 2008: bez Darwina, za to z projektem
Czołowe naukowe czasopismo "Science" ogłosiło listę 10 jego zdaniem najważniejszych naukowych odkryć roku 2008. Żadne z nich nie pochodzi z zakresu biologii ewolucyjnej. Nie będziemy nad tym płakać - biologowie ewolucyjni bardziej wydają się być obecnie zainteresowani wyliczaniem prawdopodobieństwa istnienia "Boga urojonego". Drugą istotną kwestią jest, że najważniejszy - zdaniem "Science" - naukowy przełom, mianowicie hodowla "przeprogramowanych" komórek, nie tylko nie ma nic wspólnego z ewolucyjną biologią, ale oparty jest na metodologii bazującej na projekcie.
News Item Teoria w zasadzie nieudowodniona
Zgodnie z refrenem regularnie odśpiewywanym przez darwinowskie chóry, teoria ewolucji jest "bezspornie" dowiedziona od co najmniej 100 lat. Być może pewne szczegóły wymagają ciągle doszlifowania, ale jeśli chodzi o całość dyskusji, to jest już ona dawno zakończona - darwinizm jest prawdziwy. Koniec. Kropka. Nie tylko kreacjoniści nie są jednak przekonani co do prawdziwości tego refrenu, ale niektórzy ewolucyjni biologowie najwyraźniej też, o czym świadczy przykład Eugene Koonina z amerykańskiego National Center for Biotechnology Information.
News Item Czego nie wiedzą geny (cz. 1)
Ileż to razy nasłuchałeś się opowieści Rysia Dawkinsa i jego pomniejszych naśladowców, że tak naprawdę jesteś tylko opakowaniem dla swoich genów, które - opętane jakimś mistycznym, ewolucyjnym pędęm - o niczym innym nie marzą jak tylko o (samolubnym) przekazaniu swoich kopii kolejnym generacjom. Nawet jednak w opinii ewolucyjnych biologów ta naiwna koncepcja zaczyna się jednak chwiać, co więcej, same geny przychodzą "kryzys tożsamości", tracąc od tak dawna ustalony monopol na dziedziczność.
News Item Dobór naturalny: rozczarowanie (cz. 2)
W pierwszej części mowa była o rozczarowujących próbach pomiaru siły działania doboru naturalnego, który w opinii wielu darwinistów jest czymś w rodzaju "siły napędowej" ewolucji. Odczarowywanie kreatywnych mocy doboru naturalnego zaczęło się już jednak dużo wcześniej, kiedy na scenę weszła teoria ewolucji neutralnej.

Contained Collections:

Topic Watykan nie zamierza przepraszać Darwina
W przeciwieństwie do Kościoła anglikańskiego, Kościół katolicki nie zamierza przepraszać Karola Darwina za chłodne przyjęcie jego teorii 150 lat temu.
Akcje Dokumentu