Personal tools
You are here: Home

Did you not find what you were looking for? Try the Advanced Search to refine your search.

Search results 66 items matching your search terms

Subscribe to an always-updated feed of these search terms

News Item Dobór naturalny: rozczarowanie (cz. 1)
Zastanawiałeś się kiedyś dlaczego wielu fizyków, matematyków czy chemików nie uważa darwinizmu za naukę ścisłą? Powodem nie są tylko fantastyczne ewolucyjne spekulacje, które darwiniści chcieliby przekwalifikować na twardą naukę. Istnieją inne kwestie. Jedną z nich naświetlił wraz ze ...
News Item Ścinanie ewolucyjnego drzewa (cz. 1)
"Filogenetycy molekularni bezpośrednio skonfrontowani z kwestią jednego drzewa filogenetycznego zostali zmuszeni do rewizji tej koncepcji i zdegradowania statusu tegoż drzewa z biologicznego faktu do niepotwierdzonej hipotezy w odniesieniu do relacji wśród żywych organizmów i ewolucyjnej historii". ...
News Item Czego nie wiedzą geny (cz. 2)
W pierwszej części mowa była o degradowaniu statusu genów jako jedynej jednostki dziedziczności. [1] W drugiej zajmiemy się opowieścią "czego nie wiedzą geny", opowieścią snutą przez „evo-devo”.
News Item Oko kręgowców - kolejna odsłona
News Item Czego nie wiedzą geny (cz. 1)
Ileż to razy nasłuchałeś się opowieści Rysia Dawkinsa i jego pomniejszych naśladowców, że tak naprawdę jesteś tylko opakowaniem dla swoich genów, które - opętane jakimś mistycznym, ewolucyjnym pędęm - o niczym innym nie marzą jak tylko o (samolubnym) przekazaniu swoich kopii kolejnym generacjom. ...
News Item "Makroewolucja" w działaniu
Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma - mogą westchnąć darwiniści, przytaczając przykład utraty oryginalnych struktur i funkcji jako doskonałe "dowody" makroewolucji.
News Item Dobór naturalny: rozczarowanie (cz. 2)
W pierwszej części mowa była o rozczarowujących próbach pomiaru siły działania doboru naturalnego, który w opinii wielu darwinistów jest czymś w rodzaju "siły napędowej" ewolucji. Odczarowywanie kreatywnych mocy doboru naturalnego zaczęło się już jednak dużo wcześniej, kiedy na scenę weszła teoria ...
News Item Cuberbiller, Mnogie mutacje - przeszkoda dla darwinizmu
Marta Cuberbiller, "Mnogie mutacje - przeszkoda dla darwinizmu", Idź pod prąd styczeń 2009, nr 1 (54), s. 11-12.
File Mieczysław Pajewski, Dwa najnowsze potwierdzenia jedynie słusznej teorii ewolucji (2008)
"Idź pod prąd" kwiecień 2008, nr 4 (45), s. 10.
Document (1993-02a) Mieczysław Pajewski, Kryzys ewolucjonizmu
Na Początku..., 26 kwietnia 1993, nr 2, s. 9-13.
Document (1993-02b) Tłumaczenie: John D. Morris, Dlaczego niektóre dzieci ujawniają "zwierzęce" cechy?
Na Początku..., 26 kwietnia 1993, nr 2, s. 13-15.
News Item Tania ewolucyjna wyobraźnia
W lutym br. dwóch francuskich naukowców opublikowało artykuł spekulujący o pochodzeniu topoizomerazów – enzymów przetwarzających łańcuch DNA. Jest on doskonałym przykładem legendarnej zdolności darwinistów do snucia „takich sobie bajeczek”.
News Item Trzeci szympans czy drugi orangutan?
Dotychczas sądzono, że najbliższym ewolucyjnym kuzynem człowieka jest szympans. Propozycja dwóch ewolucyjnych biologów zamienia jednak szympansa na orangutana. Ich zdaniem człowiek nie jest więc trzecim szympansem, a tylko drugim orangutanem.
News Item Drzewo ewolucyjne post mortem
Swoboda z jaką wielu ewolucjonistów odrzuca istnienie uniwersalnego drzewa ewolucyjnego (filogenetycznego) musi zdumiewać. Tym bardziej, że jeszcze do niedawna z równą pewnością twierdzili oni, że istnienie tegoż drzewa jest dowiedzione ponad wszelką sensowną wątpliwość.
News Item Gladiator i żaba — skamieniałości, które ożyły. Odnaleziono następne gatunki uważane za wymarłe
File Wzlot i upadek neodarwinizmu
News Item Siatkówka oka kręgowców – kolejna bajeczka darwinistów
Zauważyłeś, że od jakiegoś czasu konstrukcja siatkówki oka kręgowców - kiedyś sztandarowy przykład “kiepskiego projektu” w przyrodzie – jakoś nie pojawia się już w darwinistycznej propagandzie? Tak, zgadłeś – ten znany symbol rzekomego kiepskiego projektu okazał się być kolejną ewolucjonistyczną ...
Folder Publikacje w "Problemach Genezy" (2006-)
Publikacje, najczęściej przedruki, w "Problemach Genezy" w latach 2006-
News Item Horyzontalny transfer genów. Gdzie tu ewolucja?
File 10. Marta Cuberbiller, Homeostaza zamiast inteligentnego projektanta (czyli jak darwiniści ratują się przed krytyką) (2008)
"Idź pod prąd" wrzesień 2008, nr 9 (50), s. 10.
News Item Fałszywe przewidywania ewolucjonizmu (cz. 4) Genomy podobnych gatunków
News Item Big Bang białek
Zapis kopalny odzwierciedla zagadkowy wzorzec pojawiania się organizmów: relatywnie nagłe pojawianie się w nim zróżnicowanych form przplatane długimi okresami stazy, czyli „ciszy”, gdzie poszczególne grupy trwają prawie niezmienione w swojej morfologicznej formie. Bardzo mało przypomina to ...
News Item Do czego służy wyrostek robaczkowy?
Przez długi czas ewolucjoniści uważali wyrostek robaczkowy za nieprzydatną część organizmu. Mylili się.
File 13. Marta Cuberbiller, Do czego służy wyrostek robaczkowy? (2008)
"Idź pod prąd" listopad 2008, nr 11 (52), s. 11.
Document Mieczysław Pajewski, "Molibden, kierowana panspermia i ostateczny ratunek przed kreacjonizmem" (2002)
File 30. Marta Cuberbiller, Naukowa mitologia zastępuje religię? (2010)
"Idź pod prąd" październik 2010, nr 10 (75), s. 8-9.
News Item Homologia: gasnąca nadzieja neodarwinizmu
Wśród powodzi zapewnień o „fakcie ewolucji”, poczesne miejsce zajmuje homologia. Jest ona wymieniana jako jeden z najmocniejszych argumentów świadczących o prawdziwości koncepcji makroewolucji. Jednak, co dla wielu zaskakujące, pojęcie homologii wprowadzono przed Darwinem (rzecz jasna rozumiane ...
News Item Darwinizm - takie brzydkie słowo
Edward Wilson, znany socjobiolog z Harvardu, stwierdził niedawno, że określenie "darwinizm" zostało ukute przez przeciwników Darwina po to, by go w ten sposób dyskredytować. "To retoryczne określenie, mające przedstawić ewolucję jako rodzaj wiary, podobnie jak 'Maoizm'. Naukowcy - dodał Wilson - ...
News Item Teoria w zasadzie nieudowodniona
Zgodnie z refrenem regularnie odśpiewywanym przez darwinowskie chóry, teoria ewolucji jest "bezspornie" dowiedziona od co najmniej 100 lat. Być może pewne szczegóły wymagają ciągle doszlifowania, ale jeśli chodzi o całość dyskusji, to jest już ona dawno zakończona - darwinizm jest prawdziwy. ...
File 15. Marta Cuberbiller, Mnogie mutacje - przeszkoda dla darwinizmu (2009)
"Idź pod prąd" styczeń 2009, nr 1 (54), s. 11-12.